Şaşılıklar

ŞAŞILIKLAR (STRABISMUS)

Kaç çeşit Şaşılık vardır ?

Bir kaç çeşit sınıflama mevcut olmasına karşın, burada kısaca en sık görülenlerden bahsedilecektir.

– Küçük Yaşta Kaymalar :

Nedenleri :

 • Zor Doğum,
 • Zor hamilelik dönemi veya Hamilelikte geçirilen ağır hastalıklar
 • Annenin hamilelik sırasında bazı ilaçları kullanması
 • Anne-baba’nın Akraba olması ( Kan Bağı çook uzaktan bile olsa!! )
 • Küçük yaşta geçirilen ağır ve ateşli hastalıklar
 • Küçük yaşta geçirilen havaleler
 • Şiddetli Düşme
 • Görme bozukluğu olanlar
 • Ailede gözü kayan veya göz bozukluğu olanlar

Çeşitleri :

– Tek Gözde devamlı Kayma :
En sık rastlanan türdür. Genelde içe kayma şeklindedir ve kaymaya sıklıkla Hipermetropi veya  Hipermetropik Astigmatizma eşlik eder.
Bazen de dışa kayma şeklindedir ve buna da genellikle Miyopi / Miyopik astigmatizma eşlik eder.

–  İki Gözde Kayma: Bu çeşit kaymalarda anne-baba daha üzgündürler; halbuki iki gözün kayması daha kolay tedavi edilir.
–  İki Gözde Arada Kayma

–  Tek Gözde Arada Kayma
Bu son iki tür genelde daha kolay tedavi edilirler.

Tedavi : Nedene yöneliktir; ama burada en sık rastladığımız Tek Gözde Devamlı Kayma’ nın tedavisi üzerinde duracağız.

 • En önemlisi çocuğun Göz Doktoruna erken götürülmesidir : çünkü 1 yaşında 2 ayda düzeltilebilecek kayma, 4 yaşında 2 senede, 7 yaşında 3 senede, 10 yaşında 4 senede belki düzelebilir!!!
 • Önce varsa görme kusuru düzeltilmeli ve gerekli gözlükler verilmelidir.
 • Sonra gerekirse kapama yapılmalıdır.
 • Eğer kapama yapılamazsa, göz bebeğini büyütücü ilaçlarla kapama etkisi sağlanmalıdır.
 • Gerekirse özel aletlerle pleoptik tedavi uygulanmalıdır.
 • Yeterli olmayan durumlarda cerrahi müdahale yapılmalıdır Ama şu nokta asla unutulmamalıdır:

Ameliyat ile estetik yönden kayma düzeltilir, fakat ne yazık ki göz tembelliği  düzeltilemez!!

İleri Yaşlarda Göz Kaymaları:

Genelde trafik kazası, darbe gibi travmalardan sonra veya Diyabet, Beyin veya Göz tümörleri gibi nedenlerden oluşurlar ve tedavileri nedene yöneliktir.