Gece Körlüğü

TAVUK KARASI (GECE KÖRLÜĞÜ)


RETİNİTİS PİGMENTOSA

Baktığımız cismingörüntüsü, gözün önündeki değişik tabakalardan geçerek, arkadaki retinada (ağ tabaka) belirli alıcılar tarafından algılanır ve beynin anlayacağı uyarılara döndürülerek iletilir. Tavukkarasında retinanın fotoreseptör ( yani bir cins fotoğraf algılayıcısı olan basil ve koni ) adını verdiğimiz dokuları ve retinanın pigment tabakası etkilenir. Koniler renkli görüntüyü, basil dediğimiz hücreler ise siyah/beyaz tonlarındaki gece görüntüsünü sağlar.

Tavukkarasının belirtileri alaca karanlıkta görme bozukluğu ile başlar. Giderek gece görmesi de bozulur. Görme alanı dediğimiz görüş açısı daralır  (bakınız: Görme Alanı sayfasında Retina Dejeneresansları) ve ilerleyen devrelerde hasta bir delikten görür. Gözlükle bu görüntü düzeltilemez. Yalnız hastanın ayrıca miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırılma kusuru var ise bunlar düzeltilince görmesi biraz artabilir.

Gece ya da karanlık yerlerde sanki bir tünel içinden tünel çıkışına baktığınız gibi görürler, yani yalnız bir tüp içinden tam karşısını görüp etrafı göremezler. Bu nedenle çevreye bağımlı hareket eden kişilerin tüm günlük yaşamını etkiler. Toplumda 5000 kişide 1 oranında görülen tavukkarası kalıtımsal bir göz hastalığıdır.Sonradan tavukkarası olunmaz. Kadın ve erkekte görülebilir. Belirtileri ortaya çıktıktan sonra giderek ilerler ve körlüğe neden olabilir.


Tavukkarası nasıl teşhis edilir?

Tavukkarası tanısı başlangıçta ancak göz dibi muayenesi ile anlaşılır. Göz doktoru bu muayenede retina tabakasının pigment bozukluklarına karşı göz dibinde siyah birikintiler gördüğü anda hastalık teşhis edilmiştir. Ayrıca ilerleyen safhalarda hasta alacakaranlıkta iyi göremediğinin, yürürken veya karşıya geçerken yanına kadar gelen arabayı görmediğini söylemesi teşhiste önem taşır.

Tavukkarasının tedavisi var mı?

Tıbbın bugünkü olanakları ile tavukkarasının bugün tedavisi yoktur. Buna karşılık körlüğü geciktirmek için vitamin A veya Omega 3 önerilebilir.

1995 senesinde Milano’daki Avrupa Oftalmoloji Kongresinde ilk defa açıklanan bir tebliğ ile hem Amerikalılar, hem İngilizler bu tür körlüğe karşı gözün içine mikroçip yerleştirilmesinden bahsettiler. Bu zor çalışma halen devam etmektedir ve 13 sene geçtikten sonraki bulgular ancak görmenin  %10 civarında olduğunu belirtmektedirler.


Tavukkarası için ameliyat yapılır mı?

Hayır


Videolarım sayfasından Tavuk Karası / Gece Körlüğü / Retinitis Pigmentosa hakkındaki 2 kısa videoyu izleyebilirsiniz.