Göz Küresi

Göz küresi ortalama 2,5 cm. çapında küre şeklindedir.

En dışta , beyaz skleranın tam ortasında saat camı şeklinde kornea tabakası bulunur.

Orta tabakayı teşkil eden uvea 3 bölümden oluşmuştur:

  • önde gözün rengini veren iris,
  • ortada corpus ciliare,
  • geride ise gözün büyük bölümünün beslenmesini sağlayan koroidea.

En iç tabaka ise görme olayının başlangıcını meydana getiren retinadır.

Sklerayı konjonktiva adındaki 2 katlı saydam, sümüksü bir zar sarar. Kornea ile iris arasında 2.5 mm. derinliğinde içi aköz hümör adındaki saydam sıvı ile dolu ön kamara, iris ile lens adını verdiğimiz göziçi merceği arasında yine aköz hümör ile dolu arka kamara adındaki odacıklar vardır.

Lensin arkasındaki saydam vitreus gözün 3/4′ ünü doldurur, göz küresine şeklini verdirir. En arkada, retinadaki görmeyi beyine iletecek olan optik sinir başı bulunur.