Kartal Gözü ve Gözde Diğer Lazer Uygulamaları

1992 senesinde göze ilk Excimer Laser uygulayan doktorlardandım.

Son zamanlarda medyada ve dolayısıyla hastalar arasında çok konuşulan üç konu var:

  1. Kartal Gözü
  2. Bıçaksız LASIK
  3. SMILE

Her şeyden önce bir konuya açıklık getirmek gerekir:

Gözü bozuk olan bir insanın gözlük numarası ile görme keskinliği aynı şey değildir.

Örneğin, – 2.00 D miyop olan bir hastanın görme keskinliği gözlüksüz % 10, gözlükle genelde % 100’dür. Yani, bizler LASIK sonrası hastamızın görme keskinliğinin gözlük kullanmadan % 100’e ulaşmasını bekleriz. Bazen bu oran %90’da kalabilir. İşte wavefront teknolojisi uygulanarak kartal gözü görmesi arzulanan kişinin görme keskinliğinin % 150 – % 200 lere erişmesi yani, normal görme keskinliğinin çok üstüne çıkması beklenir. Halbuki, şu ana kadar wavefront teknolojisi uygulanan hastalarda dahi, LASIK öncesi görmesi % 100 olan kişinin LASIK sonrası görmesi % 90 – % 120 arasında kalmaktadır. Demek ki, kartal gözü dediğimiz görüntüye ulaşabilmek için daha çok araştırma ve çalışma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle siz değerli hastalarımızın wavefront teknolojisi ve kartal gözü sözlerine pek fazla güvenmemizi önerir, LASIK yapacak doktorunuzdan yukarda açıklamaya çalıştığım konularda izahat almanızı öneririm.

1- Kartal Gözü nedir ?

Bildiğiniz gibi kartallar çok yükseklerde uçarken, yerdeki küçük varlıkları bile fark ederek avlarlar. Bu nedenle yeni teknolojiler ile insan gözünün kartal gözü gibi keskin olabilmesi hedeflenmiştir.

Ama hakikaten bu gerçekleşebilir mi?

Hayır!

Çünkü Kartalların gözü insanlardan 400 defa daha ince detayları seçebilirler ve Laser/LASIK sonrası bile insan gözünün bu inceliğe erişmesine imkan yoktur!

2- Bıçaksız LASIK / Intralase LASIK / Femtosecond Laser / FemtoSaniye Lazer nedir ?

Web Sitemdeki videoda da göreceğiniz üzere LASIK yönteminde, Ekzimer Laser uygulanmadan önce Keratom adı verilen bir bıçak ile fleb adını verdiğimiz bir kapakçık kaldırılır, Lazer uygulanması sonunda bu kapakçık tekrar yerine oturtulur. İlk defa 2003 senesinde Madrid’ de katıldığım SOE yani Avrupa Oftalmoloji Kongresinde sunulan bir çalışmaya göre bu kapakçık femtosecond adı verilen bir başka lazer yöntemiyle kaldırılmaya başlanmış ve bu çalışma artık memleketimizde de uygulanma alanı bulmuştur. İşte bu yöntemde keratomun vazifesini bir başka lazer cihazı yaptığı için, bu yönteme Bıçaksız LASIK / Intralase LASIK / Femtosecond Laser / FemtoSaniye Lazer gibi değişik adlar verilmektedir. Güvenilir bir yöntemdir ve on seneden beri artık ben de bu yöntemi kullanıyorum.

3- SMILE Yöntemi Nedir? 

Smile teknolojisinde kornea arasından bölüm çıkarılırken

Yeni kullanılmaya başlayan bu yöntemde ise, Intralase LASIK / Femtosecond Laser / FemtoSaniye Lazer ile korneanın merkezinde iki ayrı derinlikte lazer uygulaması yaparak, bunların arasında oluşan merceğe benzer kornea dokusunu küçük bir aradan çıkartarak göz numarasını düzeltme yöntemidir. Pahalıdır. Miyoplarda kısıtlı ve düşük dereceler düzeltilebilinir. Hipermetroplarda şu anda uygulaması yoktur.

30 senedir Excimer Lazer ile ve başarıyla göz bozukluklarını düzeltiyorum..

Lazer Gözün Diğer Hangi Hastalıklarında Kullanılmaktadır ?

  1. Argon Lazerler daha çok şeker hastalarının retinasında oluşan yeni damar oluşumları ve kanamaları yok etmek için kullanılır.
  2. Argon ve YAG Lazerler aynı zamanda bazı glokom ( Göz tansiyonu = Karasu) tiplerinde tedavi amacıyla ayrı ayrı veya beraberce kullanılmaktadırlar.
  3. YAG Lazer ise katarakt ameliyatı sonrasında bir kalıntı mevcutsa bunu yok etmek için kullanılır:
    bu nedenle halk arasında yanlışlıkla Lazer ile katarakt ameliyatı olarak nitelendirilmektedir.
  4. Helium Lazer ise hipermetropları düzeltmek için kornea yakılarak tekrar şekillendirilmesinde kullanılmıştır; fakat sonuçları yüz güldürücü değildir.
  5. Karbon Lazer ise diğer deri ve estetik cerrahi dallarında olduğu gibi göz kapaklarının estetik bozukluklarında kullanılmaktadır. Böylece kırışıklıkların büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir.