LASIK / Excimer Laser / Intralase / FemtoSecond / FemtoSaniye nedir?

30 senedir Lazer kullanarak başarıyla göz bozukluklarını düzeltiyorum…

Karşınızda gördüğünüz bir cismin görüntüsü gözünüzde :

 1. Önce en öndeki kornea tabakasından,
 2. Sonra ön kamara dediğimiz içi aköz hümör adındaki bir sıvı ile dolu olan bölgeden,
 3. Üçüncü olarak lens dediğimiz ve ileride yaşlılarda kataraktın geliştiği mercekten,
 4. Dördüncü olarak gözün küresinin tam ortasındaki vitre cismi adı verilen jelatinimsi sıvıdan geçerek
 5. En arkadaki retina (ağ tabaka) ya yansır.

Bu yansıtıcı ortamların herhangi birindeki milimetre, hatta mikron (yani milimetrenin binde biri) düzeyindeki bozukluklar resmin retinaya düzgün olarak yansımasını engeller. Bu nedenle bazen cisim ile gördüğümüz cisim arasında farklar oluşur. İşte bu küçük farkları ortadan kaldırabilmek için birçok teknoloji geliştirilmeye çalışılmaktadır; bu teknolojilerde gözün beş tabakasından geçerek gelen ışın demeti tekrar beş tabakadan geri döndüğünde bir ekranında toplanarak bilgisayar tarafından yorumlanır ve tüm hataları düzeltilmeye çalışılır. Böylece oluşacak görüntünün tüm hatalardan arındırılmış pırıl pırıl bir görüntü olması arzulanır. Ama acaba hakikaten öyle bir görüntü oluşmakta mıdır veya oluşabilecek midir ?

Bu teknolojilerde yapılan lazer veya LASIK müdahaleleri mutlaka direkt uygulanan lazer teknolojisinden daha iyi sonuç vermektedir. Fakat daha alınması gereken çok uzun bir yol vardır. Çünkü, görüntü yukarıda sıraladığım beş ortamdan geçip tekrar geri döndüğünde her ortamdaki küçük hatalar bir sonraki ortamdaki hatalarla birleşerek geometrik oranda artan yanlışlara neden olabilmektedirler. Bu nedenle bu teknolojiler, şu anda herkese önerilecek teknolojiler değildir. Ama eğer daha önceden sonucu kötü olan bir lazer uygulaması geçirmişseniz, mutlaka wavefront benzeri teknoloji ile eski lazer uygulamasındaki hataların düzeltilmesi gerekir.

Doğal olarak, bu teknolojilerde her hasta için ayrı bir bilgisayar kartı kullanıldığından dolayı benzer teknoloji ile uygulanan lazer müdahalesinin maliyeti klasik uygulamanın hemen hemen iki mislidir.

Gözün Kırılma Kusurları Nelerdir ?

 • Miyopide, gözün ön-arka ekseninin genelde uzun olmasından dolayı uzaktaki cisimlerin görüntülerinin gözün arkasındaki merkez görme noktasına varmadan odaklaşması sonucu ağtabakada net görüntü oluşamaz.
 • Hipermetropide, gözün ön-arka ekseni kısa olduğundan görüntü merkez görme noktasında bulanık olur, ancak arkasında netleşir.
 •  Astigmatta ise, görüntü merkez görme noktasında eğik / bozuk olarak meydana gelir.
Lazer mağduru olmamanız için mutlaka okumalısınız…
Ekzimer Lazer nedir ?
Ekzimer Lazer  yüksek enerjili ultraviyole ışınları yayan bir Lazer cihazıdır. Bu ışınlar gözün en önündeki saat camına benzeyen şeffaf kornea tabakasına temas edince, buradaki kornea moleküllerini birbirine  bağlayan kimyasal bağları koparır ve böylece korneanın yüzeyindeki o kısım yok olur. Bu olay fotokimyasal bir işlem olduğundan gözün hiçbir dokusuna zarar vermez, hatta etkisi gözün iç kısımlarına bile girmez;  çünkü gözyaşına veya herhangi bir sıvıya rastladığı anda tüm etkisini kaybeder.
LASIK Nedir ?
LASIK (Lazer in situ Keratomileusis) yönteminde ise önce gözün ön bölümündeki kornea tabakası ileri teknoloji ürünü otomatik kesici olan mikrokeratom ile ortalama 120-160 mikron kalınlığında bir bölüm korneadan ayrılmadan, ince bir yaprak halinde kaldırılır ve orta tabakaya Ekzimer Lazer uygulandıktan sonra ince kapak tekrar eski yerine kapatılır.

Bıçaksız LASIK / Intralase LASIK / Femtosecond Laser / FemtoSaniye Lazer nedir ?

Web Sitemdeki videoda da göreceğiniz üzere LASIK yönteminde, Ekzimer Laser uygulanmadan önce Keratom adı verilen bir bıçak ile fleb adını verdiğimiz bir kapakçık kaldırılır, Lazer uygulanması sonunda bu kapakçık tekrar yerine oturtulur. İlk defa 2003 senesinde Madrid’ de katıldığım SOE yani Avrupa Oftalmoloji Kongresinde sunulan bir çalışmaya göre bu kapakçık femtosecond adı verilen bir başka lazer yöntemiyle kaldırılmaya başlanmış ve bu çalışma artık memleketimizde de uygulanma alanı bulmuştur. İşte bu yöntemde keratomun vazifesini bir başka lazer cihazı yaptığı için, bu yönteme Bıçaksız LASIK / Intralase LASIK / Femtosecond Laser / FemtoSaniye Lazer gibi değişik adlar verilmektedir. Güvenilir bir yöntemdir ve on seneden beri artık ben de bu yöntemi kullanıyorum.

Ekzimer Lazer ve LASIK ile eski Rusya’ daki eski miyop düzeltme ameliyatları arasında benzerlik var mıdır ?
Radyal Keratotomi eski Rusya öncülüğünde uygulanıp, artık terk edilmiş olan bir başka yöntemdir: bu ameliyatta bıçak ile sağlam korneanın büyük bir bölümü dikey olarak derinlemesine kesilmektedir. Bu nedenle – ben de dahil olmak üzere – bir çok doktor bu müdahaleye karşı çıkmışlardır ve çıkmaktadırlar.

Halbuki Ekzimer Lazer yöntemi, gözün önündeki saat camı gibi duran kornea dokusu 0,2 mikron yani milimetrenin onbinde ikisi kalınlığında mikroskopik tabakalar halinde inceltilerek korneaya yeni bir şekil verme işlemidir; bilgisayar hesaplamalarıyla yapılan bu işlem sonunda miyopi, hipermetropi ve astigmatizma düzeltilmiş olur.

Anlaşılacağı üzere ne Ekzimer Lazer, ne de LASIK yönteminin Rusya’ da yapılan ameliyat ile hiç bir teknik benzerliği yoktur.
 
Ekzimer Lazer ile LASIK yöntemlerinin karşılaştırılması :
 

Ekzimer Lazer
LASIK/Intralase/FemtoSecond
Tedavi Sonrası :
Göz 2 gün bantlı kalır.
Hasta gözleri bantsız gider.
1. ve 2. Günler:
Ağrı ve Batma olur.
Hiç batma olmaz.
Yüksek derecelerde:
Geri dönüş olur.
Daha başarılı sonuç alınır.
Haze (Puslu Görüntü) :
Olabilir.
Hemen hemen hiç olmaz.
Ekzimer Lazer / LASIK /Intralase / FemtoSecond kimlere uygulanabilir ?
 • Bir veya iki gözü miyop, miyop astigmat, hipermetrop veya hipermetrop astigmat olanlara,
 • Hipermetropisi veya astigmatı 6,00 diyoptriden az olanlara,
 • 18 yaşını bitirmiş olup, gözlük veya kontakt lensinden veya bunların sunduğu görüntüden memnun olmayanlara,
 • Miyopu son bir senede ilerlememiş olanlara,
 • Mesleklerini gözlük veya lenslerle zor uygulayan sporcu, dalgıç, pilot gibi kişilere,
 • Laser işleminin kornea kalınlığını 380-400 mikronun altına indirmeyecek kişilere…
Tedavi Nasıl Gerçekleşir ?
Hastanın gözü narkoza gerek kalmadan, yerel anestezik bir damla ile uyuşturulduktan sonra, hasta önündeki bir ışığa bakarken Ekzimer Lazer kansız ve bıçaksız, LASIK’ te ise kansız olarak işlem tamamlanmaktadır.

Müdahale sonrası hastanede kalmaya gerek olmadığından, hasta rahatlıkla evine gidebilmektedir.
Görme ne zaman sağlanır?
Ekzimer Lazer’ de müdahale bitiminde göz birkaç gün kapalı kalır ve hasta yaşına göre giderek düzelen bir görmeye kavuşur. Fakat Hipermetrop ve Hipermetrop Astigmatların görmelerinin tümüyle düzelmesi zaman almaktadır.

Halbuki LASIK’ te, hasta gözü kapatılmadan evine gönderilir ve müdahale masasından kalkışından itibaren hemen hemen normale yakın görme sağlanmış olur.
Ekzimer Lazer’ in diğer tedavi alanları nelerdir ?
 • Görmeyi engelleyen ve kornea kalınlığının 1/3’ünden azını etkileyen lekelerin temizlenmesinde
 • Görmeyi azaltan yüzey pürüzlerinin giderilmesinde,
 • Tedaviye cevap vermeyen inatçı mikrobik keratitlerde,
 • Tekrarlayan kornea erozyonlarında,
 • Bazı göz tansiyonu tiplerinde
Hangi Ülkelerde uygulamaktadır?
FDA onayını aldıktan sonra Ekzimer Lazer, Amerika da dahil olmak üzere Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi 135 ülkenin 5230 merkezinde uygulanmaktadır ve yeryüzünde  şu ana kadar 100.000.000’den fazla göz başarı ile tedavi edilmiştir.