Skip to content

İlk öğrenimini Bakırköy Taşmektep’te değerli öğretmeni Gönül Özdil’ den aldıktan sonra girdiği Parasız Yatılı sınavında Türkiye 2. si oldu. Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Orta öğrenim sıralarında folklor ile ilgilenerek okulun ve birkaç kuruluşun halk dansları başkanlığını yaptı, aynı zamanda Fransızca pratiğini tercüman rehberlik yaparak geliştirdi ve Eski Yunan Sağlık Tanrısı Asklepios üzerine tez hazırlayarak Turizm Bakanlığının açtığı Fransızca Tercüman Rehberlik kursunu  başarı ile bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi göz hastalıkları kürsüsünde asistanlık sınavını birincilikle kazandı. İhtisasını tamamlayarak  Göz Hastalıkları Uzmanı oldu.

Vatani görevini tamamladıktan sonra özel muayenehanesini açıp, hem serbest tabip hem de bazı hastanelerin konsültan hekimi olarak çalışmaya başladı. Fransızca Dilinde T.C. Üniversitelerarası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavını başararak belge aldı. Fransa, Belçika ve Lüksemburg’ da değişik hastanelerde çalışmalarda bulundu.

Tıp Diplomasının eşitliği Lüksembourg Grand-Duché’ liğinde  mevcuttur.

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.


Katıldığı bazı Uluslararası Oftalmoloji Toplantıları:

 • 2012 Cidde Suudi Arabistan:  4. Uluslararası Oftalmoloji Sempozyumu (Davetli Konuşmacı)

 • 2009 Bali :  24.  Asya-Pasifik ve Amerika Birleşik Kongresi (Davetli Konuşmacı)

 • 2008 HongKong :  31. Dünya Oftalmoloji Kongresi (World Congress of Ophthalmology’ de ” Renk Körlüğü Lensleri ” üzerine çalışmasını dünya doktorlarının bilgisine sunmuştur.)

 • 2006 Istanbul :  ISRS / AAO International Refractive Surgery

 • 2003 Madrid – İspanya :  14. Avrupa Oftalmoloji Kongresi

 • 2001 İstanbul – Türkiye :  13. Avrupa Oftalmoloji Kongresi

 • 1999 Stockholm – İsveç : 12. Avrupa Oftalmoloji Kongresi

 • 1998 Amsterdam – Hollanda: 28. Dünya Oftalmoloji Kongresi

 • 1995 Milano – İtalya :  10. Avrupa Oftalmoloji Kongresi


Üye olduğu bazı Tibbi Kuruluşlar:

 • Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi

 • İstanbul Tabip Odası

 • Avrupa Göz Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Topluluğu (E S C R S)